Suns and Stars
Info
 
Suns and Stars Exhibitions accommodates large scale exhibitions at places of cultural and historical value. These ‘location inspired exhibitions’ raise awareness of both our cultural heritage and contemporary art. We move fluidly around the drastically shifting art world, looking for new and open spaces. It is vital to engage others in this process of development, so we reach out to individuals and organisations that operate beyond the field of the visual arts.

For every new project we invite and carefully select new artists. The architecturally interesting buildings inspire the selected artists to make site-specific or site-responsive work; uncompromised, contemporary and relevant art.

We don't invite artists to adapt to a definite theme; Suns and Stars develops from the location, in collaboration with participating artists, curators, and other participants, a set of explicit and implicit relationships; relationships with the location and between the works and presentations.

Suns and Stars Exhibitions presenteert actuele en onderzoekende tentoonstellingen in gebouwen met grote historische, culturele of industriële waarde. We reizen rond op zoek naar nieuwe ankerplaatsen om kunst van nu te tonen. Suns and Stars verbindt zich met haar tijdelijke onderkomen door het gebouw en de context grondig te bestuderen en te omarmen.

Voor elk project nodigen we wisselende kunstenaars uit, soms met een heel open vraag: ‘een uitspraak over de locatie’, soms verzoeken we om een specifiek werk. Deze locatie geïnspireerde tentoonstellingen creëren bewustzijn voor zowel de actuele kunst als voor ons cultureel erfgoed.

We vragen kunstenaars niet te passen in een vastomlijnd thema; Suns and Stars ontwikkelt vanuit een locatie, in samenwerking met deelnemende kunstenaars, curatoren, en andere deelnemers, een geheel van expliciete en impliciete verbanden; relaties met de locatie en tussen de onderlinge werken en presentaties.

Contact
Marjoca de Greef:
info@sunsandstars.nl
+31 (0)6 16610195
Postadres:
Scheepstimmermanstraat 23
1019 WT Amsterdam
Facebook:
Suns & Stars Exhibitions / Marjoca de Greef