Suns and Stars
Info
 
Suns and Stars accommodates large scale exhibitions and interdisciplinary projects at places of cultural and historical value. These location inspired projects raise awareness of both our cultural heritage and contemporary art. We move fluidly around the drastically shifting art world, looking for new and open spaces. It is vital to engage others in this process of development, so we reach out to individuals and organisations that operate beyond the field of the visual arts.

For every new project we invite new partakers to explore and co-create. The elemental spaces inspire to make uncompromised, contemporary and relevant art.

The invited participants create new grounds. The concept develops from the designated space, in collaboration with all the partakers, as a set of explicit and implicit relationships with the location and between the reciprocal presentations.

Suns and Stars presenteert actuele en onderzoekende interdisciplinaire projecten in gebouwen met grote historische, culturele of industriële waarde. We reizen rond op zoek naar nieuwe ankerplaatsen om kunst van nu te tonen. Suns and Stars verbindt zich met haar tijdelijke onderkomen door het gebouw en de context grondig te bestuderen en te omarmen. Door ons te verdiepen in verhalen, tradities en handelingen en door het maakproces te verbinden met andere disciplines, beïnvloeden we de maatschappij van binnen uit en op onze eigen condities.

Voor elk project nodigen we wisselende deelnemers uit. Deze locatie geïnspireerde tentoonstellingen creëren bewustzijn voor zowel de actuele kunst als voor ons cultureel erfgoed.

Suns and Stars ontwikkelt op de locatie, in samenwerking met alle deelnemers, een geheel van expliciete en impliciete verbanden en relaties met de locatie en tussen de onderlinge presentaties.

Contact
Marjoca de Greef and
Anastasija Pandilovska
info@sunsandstars.nl
+31 (0)6 16610195
Postadres:
Scheepstimmermanstraat 23
1019 WT Amsterdam
Facebook:
Suns & Stars Exhibitions