Suns and Stars
Info
 
Suns and Stars are a nomadic art space and a platform for relational art practices and open-ended research. For every new trajectory, we invite new partakers to explore and co-create. Dedicated to the simple concept that artists have in-depth knowledge of the domain they are working in, we offer artists leeway to research, explore and develop. By nourishing material and social interactions and non-prescriptive, process-based and cross-disciplinary alliances, we act as a temporary community in which humans and nonhumans, artists and audiences codetermine which tracks Suns and Stars are heading for. Suns and Stars depart from “a notion of the common that focuses not on identity but on the shared resources and tactics of collective labour.” Attracting artists, researchers, special interest groups, curators, and writers who develop their work in collaboration rather than in an autonomous space, we seek to elucidate processes within artistic practices, and how these practices can become social spaces where alternative potentialities and speculative worlds can be conceived and shaped.

Suns and Stars zijn een nomadisch kunstinitiatief. We functioneren als een platform voor relationele kunstpraktijken en open-einde onderzoek. Voor elk nieuw traject nodigen we wisselende deelnemers uit om een tijd, soms een aantal jaar, samen op te trekken en ideeën te verkennen. Uitgaand van het eenvoudige idee dat kunstenaars verreikende kennis hebben van het domein waarin ze werken, bieden we kunstenaars de ruimte om te onderzoeken, te verkennen en te ontwikkelen vanuit hun eigen praktijk. Door niet thematisch te werken en materiële en sociale interacties en interdisciplinaire allianties te stimuleren, fungeren we als een tijdelijke gemeenschap waarin materiaal, kunstenaars en publiek samen bepalen welke richting Suns and Stars opgaan. Suns and Stars denken na over gemeenschap en solidariteit, niet gericht op identiteit, maar vanuit een opvatting over gemeenschap die werkt “met gedeelde middelen en tactieken en door collectieve arbeid.” We nodigen kunstenaars, onderzoekers, belangengroepen, curatoren en schrijvers uit die hun werk niet in een autonome ruimte ontwikkelen, maar in samenwerking. Zo onderzoeken we de processen die werkzaam zijn binnen artistieke praktijken, en hoe deze praktijken sociale ruimtes zijn waar alternatieve mogelijkheden en speculatieve werelden kunnen worden gebouwd en bestaan.

Contact
Marjoca de Greef and
Anastasija Pandilovska
info@sunsandstars.nl
+31 (0)6 16610195
Postadres:
Scheepstimmermanstraat 23
1019 WT Amsterdam
Instagram:
Sunsandstars_nl