Suns and Stars
Collective Domain of Cultural Memory
 
Collective Domain of Cultural Memory (CDCM) focuses on the particular value of cultural heritage regarding new relations and understandings of history.
Collective Domain of Cultural Memory (CDCM) onderzoekt de bijzondere waarde van cultureel erfgoed met betrekking tot nieuwe relaties en inzichten in de geschiedenis.
September 2018 - May 2020
See: www.cdcm.eu
 
Collective Domain of Cultural Memory

Distrust the Storyteller, Video screenings and talks. Zagreb, Slobodne Veze, May 2020

Collective Domain of Cultural Memory

Residency Sarah van Lamsweerde, research in IWO Bookdepot

Collective Domain of Cultural Memory

Discussion Hristina Ivanoska, Anastasija Pandilovska and Marjoca de Greef at the Symposium Hey, What do We Have to Lose? in Skopje

 
In general, the built environment is considered a shelter for our everyday life, it allows us as users to get in touch with our history, to make meaning: to retain and reaffirm meaning or to revise and replace meaning. It is a space for an embodied interaction with the narratives from the past. Therefore an attentive and conscientious attitude is acquired concerning the reframing of cultural heritage. The desire to rewrite history is shown in many different guises. It can originate in the desire to do justice to forgotten groups or episodes in the history of a nation or it can express the desire to erase and deny inconvenient truths from the past. The anchor of the project will be the ethics of cultural heritage in North Macedonia, Croatia and The Netherlands. Adjoined in CDCM the local experiences, the artistic approaches and innovative methods like "heritage-activism" and "sensorial rituals", can become the starting point of an open debate on the collective domain of cultural memory in Europe. The project is initiated by Suns and Stars and organized in partnership with Press to Exit Project Space (MK) and Slobodne Veze (HR).
Geïnspireerd door de gebeurtenissen die plaatsvinden en de discussies die gaande zijn in lokale gemeenschappen in Europa, beoogt CDCM, door middel van artistiek onderzoek door kunstenaars, met burgers en deskundigen, het bewustzijn te vergroten van de waarde van cultureel erfgoed in een transculturele context. In het algemeen biedt de gebouwde omgeving onderdak aan ons dagelijks leven, en stelt materieel erfgoed ons als gebruikers in staat om in contact te komen met onze geschiedenis. Het geeft ruimte aan een belichaamde interactie met de verhalen uit het verleden. Daarom is een aandachtige en zorgvuldige houding wenselijk met betrekking tot het opnieuw inrichten of herdefiniëren van cultureel erfgoed. De behoefte om de geschiedenis te herschrijven komt voort uit zeer verschillende intenties. Het kan voortkomen uit het verlangen om recht te doen aan vergeten groepen of episodes in de geschiedenis of het kan voortkomen uit de wens om ongemakkelijke waarheden uit het verleden te wissen of te ontkennen. Het uitgangspunt van dit project is de ethiek rond erfgoed vraagstukken in Noord-Macedonië, Kroatië en Nederland. Binnen CDCM kunnen lokale ervaringen, artistieke benaderingen en innovatieve methoden zoals “erfgoed-activisme” en “zintuiglijke rituelen” bestanddelen worden in een open debat over het collectieve domein van het culturele geheugen van Europa. Samen met onze partners: Press to exit, Skopje (MK), en Slobodne Veze, Zagreb (HR) wil CDCM ruimte creëren door middel van artistiek onderzoek o.a. performances, interdisciplinaire installaties en performatieve lezingen, door kunstenaars, met burgers en deskundigen, voor het debat over hun omgeving en geschiedenis.
Programme:
www.cdcm.eu