Suns and Stars
Gasten van de Familie Bolink
 
A successful pilot, Gasten van de familie Bolink (Guests of the family Bolink), a group exhibition in a villa in Hilversum, proved to be the overture for Suns and Stars.
Een succesvolle pilot, Gasten van de familie Bolink, een groepstentoonstelling in een privéhuis in Hilversum, bleek de prelude voor Suns and Stars.
January/February 2014
Heuvellaan, Hilversum
 
Gasten van de familie Bolink

Gasten van de familie Bolink, photography: Tom Haartsen

Maartje Folkeringa and Merijn Bolink

Maartje Folkeringa and Merijn Bolink

Rozemarijn Westerink and Tim Breukers

Rozemarijn Westerink and Tim Breukers

Richtje Reinsma and Tim Breukers

Richtje Reinsma and Tim Breukers

Caro Bensca and Pieter Jan Kerstens

Caro Bensca and Pieter Jan Kerstens

Marisa Rappard

Marisa Rappard

Maartje Folkeringa

Maartje Folkeringa

 
With Richtje Reinsma, Marisa Rappard, Maartje Folkeringa, Roosmarijn Schoonewelle, Ellen Mandemaker, Rozemarijn Westerink, Caro Bensca, Merijn Bolink, Tim Breukers, Ionika Aalders, Pieter Jan Kerstens and Paul de Reus. Made possible with the kind suppoprt of Jaap Bolink and Annelies Steinhauer.
Met Richtje Reinsma, Marisa Rappard, Maartje Folkeringa, Roosmarijn Schoonewelle, Ellen Mandemaker, Rozemarijn Westerink, Caro Bensca, Merijn Bolink, Tim Breukers, Ionika Aalders, Pieter Jan Kerstens en Paul de Reus. Mogelijk dankzij de gastvrijheid van Jaap Bolink en Annelies Steinhauer.