Exhibitions

20 April – 23 April 2017
Poppositions / Floris Schönfeld
ING Art Center
Place Royale/Koningsplein 6
Brussels

Poppostions’ 6th edition will take place at the ING Art Center, centrally located at the heart of Brussels museums quarter, from 20 until 23 April 2017. With the leitmotiv “Don’t Agonize, Organize” as a leading principle, the jury has sought for proposals that steer and reinvent the political imagination by proposing diverse forms of political opposition that are rich in alternatives, concrete in propositions, and delivered through everyday projects. On this premise, the jury has selected 21 project spaces, artist initiatives and galleries that re-envision what it means to be grounded, accountable and active as part of a community with shared hopes and aspirations. This 6th edition by artistic director Niekolaas Johannes Lekkerkerk is more than ever an exhibition. www.poppositions.com

Suns and Stars will present NATURA* an ongoing project by Floris Schönfeld. Floris Schönfeld is interested in ‘systems of belief’, the collections of certainties and priorities held by communities to define and understand the world. Recognizing that these are not static parameters, Schönfeld attempts to invoke alternative truths which he then merges back into the belief system. Reality thus becomes an organic thing, constantly growing. The artist himself gets entangled in the process as well and becomes a shape-shifter, questioning his own identity and role.
Schönfeld’s focus is on specific groups with which he interacts, such as fan communities, participants in Live Action Role Playing, or artist colonies. Recently, though, he has embarked on a technological dream scenario. It features a non-human sentient, an artificial intelligence named NATURA*. This story connects and mixes with particular strands of contemporary philosophy such as speculative realism and neo-vitalism. It is propelled by its own logic, however, and has to generate the next step by itself.
2017, Edo Dijksterhuis
www.florisschonfeld.com

Suns and Stars is supported by the Mondriaan Fund

20 april – 23 april 2017
Poppositions / Floris Schönfeld
ING Art Center
Place Royale/Koningsplein 6
Brussel

De zesde editie van Poppositions is meer dan een kunstbeurs en neemt een onafhankelijke en kritische positie in. Het stimuleert nieuwe, experimentele en vernieuwende benaderingen van de kunstmarkt.
Met de baseline ‘Don’t Agonize, Organize! in het achterhoofd, zocht de jury naar voorstellen die de politieke verbeelding sturen en richting geven door diverse nieuwe vormen van politiek verzet voor te stellen die anders, duidelijk en concreet zijn. 21 projectruimtes, kunstenaarsinitiatieven en galeries herdenken wat het betekent om verantwoordelijk en actief te zijn binnen een gemeenschap met gedeelde hoop en ambities. Niekolaas Johannes Lekkerkerk is de artistiek directeur van deze editie van Poppositions. www.poppositions.com

NATURA* / Floris Schonfeld – Het principe van een geloofssysteem is een verzameling regels, ideeën en verwachtingen waarmee een gemeenschap zich een beeld vormt van de werkelijkheid. Het biedt houvast en een uitgangspunt om de wereld te begrijpen en te definiëren.
Floris Schönfeld onderzoekt geloofssystemen. Hij verhoudt zich tot bijzondere gemeenschappen, zoals fan-communities, kunstenaarskolonies en maakt gebruik van re-enactmentgroepen om fictieve gemeenschappen gestalte te geven. Hij houdt zich niet afzijdig, maar raakt intensief betrokken, als vormgever en deelgenoot. Met de parameters van deze gemeenschappen toont hij de werkelijkheid als een levend en veranderlijk principe. De meest recente schakel in dit onderzoekstraject is een nieuwe technologisch droom, een niet menselijk intelligent wezen, een natuurlijk artificiële intelligentie, genaamd NATURA*. Dit verhaal integreert en geeft vorm aan theoretische stromingen als speculatief realisme en neo-vitalisme. NATURA* wordt gedreven door haar eigen logica en ontwikkelt zich wild en ongetemd, zonder menselijke sturing.
www.florisschonfeld.com

Suns and Stars wordt sinds 2016 gesteund door het Mondriaan Fonds.

Gestalt
with Gerbrand Burger, Maartje Folkeringa,
Paulien Föllings and Hanae Wilke

August 28 – September 25, 2016
Opening: Sunday 28 Augustus 28 at 15.00
Friday, Saturday and Sunday 13.00 – 18.00
Kasteel Nederhorst
Slotlaan, (entrance Juliana-Bernhardplein 3)
Nederhorst den Berg

The perception of oneness from many is the basis of Gestalt; the whole has a reality of its own. In psychology, Gestalt is about connecting. It puts emphasis on gaining awareness of the present moment. The sculptures in this show are open for communication and the historic garden of Kasteel Nederhorst offers peace and quiet, an essential condition for an actual connection.

Gestalt is a cooperation with Godard Stichting.
Made possible through the kind support of Stichting Stokroos.

Suns and Stars is supported by the Mondriaan Fund

Gestalt
met Gerbrand Burger, Maartje Folkeringa,
Paulien Föllings en Hanae Wilke

August 28 – September 25, 2016
Opening: zondag 28 Augustus om 15.00
vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00
Kasteel Nederhorst
Slotlaan, (ingang Juliana-Bernhardplein 3)
Nederhorst den Berg

Gestalt wordt omschreven als een zinvol geheel, een eenheid, die aan de gezamenlijke delen hun betekenis verleent. In de schaduw van oude eiken, langs de historische laan van Kasteel Nederhorst verzamelen zich autonome sculpturen. De symmetrisch aangelegde tuin biedt de rust en ruimte, noodzakelijk voor de stille communicatie tussen beeld en toeschouwer. Een confrontatie met het eenzame beeld als verschijning, een silhouet in het landschap.

Gestalt is een samenwerking met de Godard Stichting.
Mede mogelijk gemaakt door Stichting Stokroos.

Suns and Stars wordt sinds 2016 gesteund door het Mondriaan Fonds.

Arrows Shot From the Bow
with Rūta Butkutė, Remy Jungerman,
Babette Kleijn and Sachi Miyachi

April 10 – May 22, 2016
friday, saturday, sunday, 13.00 -18.00
Rietveld Cordemeyer Huis
Montanalaan 8, Apeldoorn

This Spring, we are the proud guests of Jan en Netty Vink; the owners of the Rietveld Cordemeyer Huis in Apeldoorn. We have asked four artists to explore the house, meet the owners and reflect on the fundamental principles upon which the house was built. They will look at the ideas of the men of ‘het nieuwe bouwen’ and ‘beter wonen’, the architect G. Th. Rietveld and the designer A. R. Cordemeyer and their brothers-in-combat Mondriaan en Theo van Doesburg.

What’s it like to live in a house packed to the rafters with these fundamental ideas? To live your daily life in a distinctive representation of an important episode of Dutch cultural history.

“At the beginning of the twentieth century, architecture was no more than a ‘leftover’ of the late Renaissance; an ineradicable petty-bourgeois style. Although not without craftsmanship, it was an obstacle for the honest design of new manufacturing processes. Many transitional styles proved to be imperative as relief from this ‘routine-style’, so we could finally postulate a contemporary perception of design and space.” – About ‘De Stijl’ Movement, an unpublished essay by Rietveld, 1960

Made possible through the kind support of Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland and Gemeente Apeldoorn.

> DutchReview Interview, 21/2/16

Arrows Shot From the Bow
met Rūta Butkutė, Remy Jungerman,
Babette Kleijn en Sachi Miyachi

10 April – 22 Mei 2016
vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00
Rietveld Cordemeyer Huis
Montanalaan 8, Apeldoorn

Dit voorjaar zijn we te gast bij Netty en Jan Vink, eigenaars en bewoners van het Rietveld Cordemeyer Huis te Apeldoorn. Met deze tentoonstelling willen we onderzoeken hoe de idealen van de mannen van het ‘het nieuwe bouwen’ en de ‘beter wonen-periode’ zich hebben gehandhaafd. Hoe gaat t met de ideeën van de architect G. Th. Rietveld en de ontwerper A. R. Cordemeyer en hun broeders in de strijd, als Mondriaan en Theo van Doesburg die: ‘de moderne mens ontvankelijk wilden maken voor het nieuwe in de Beeldende Kunst’.

Hoe is het om te leven in een huis zo zwanger van deze idealen en kenmerkend voor een belangrijke tijd uit de Nederlandse cultuurgeschiedenis. We hebben Ruta Butkute (Litouwen), Remy Jungerman (Suriname), Babette Kleijn (Nederland) en Sachi Miyachi (Japan) gevraagd om na te denken over een of meerdere werken voor het huis en haar huidige bewoners.

“In ’t begin dezer eeuw was de architectuur […] niet veel meer dan een late renaissance overschot; een op zichzelf onuitroeibaar burgerlijke, doch geraffineerde handwerkstijl, zeer belemmerend voor de eerlijke vormgeving van machinale productie. Veel overgangsstijlen bleken nodig om de architectuur van deze sleurstijl te verlossen en de eigentijdse visie constructief en ruimtelijk te bepalen.” – Rietveld over de Stijl gedachte, in een ongepubliceerd werk in 1960

Met dank aan het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland en de Gemeente Apeldoorn.

Sensory Space Show
starring: Tim Breukers & Tim Breukers, Ralph de Jongh,
Annee Grøtte Viken, Elejan van der Velde

4 December 2015
20h00 at Pakhuis de Zwijger

Piet Heinkade 179 1019 HC Amsterdam

A performative alliance of the participating artists. Suns and Stars returned to Amsterdam with a spatial happening submerged in the thrills of live art. With soccer-art intervention by Tim Breukers & Tim Breukers!

The script by Annee Grøtte Viken, extracted from Murakami’s 1Q84, will lead us through a tunnel of sensations. The traffic outside and the Jan Schaefer Brug which cuts right through Pakhuis de Zwijger and spans the 200-metre IJ port of Amsterdam, was part of the stage setting of the Show. Live performances and reciprocal action between artists and attendees. Daniela Gfeller and Nienke Voorintholt put us in the right frame of mind.

Ralph de Jongh – The Crit
He uses fragility and fracture to compose new elements and to comprise impermanence; to blow a bubble in time and let it burst and use the remainders to move on. His installations have a transitional and incidental nature, made for a restricted moment for a specific place. At the Sensory Space Show Ralph de Jongh welcomed the attendees in The Crit. Not an hermetic or leading framework, but merely an extravagant party for all your senses. The Crit is an infrastructure bubbling with the tension of esthetic and contextual poetry. Combining painting, sculpture, perfume and video in a spatial installation.

Annee Grøtte Viken – The Tunnel
She uses fiction as a tool for thinking about and understanding space. Grøtte Viken presents a script responding to the work of Ralph de Jongh based on her personal investigation and understanding of his work. She accesses the world of de Jongh through a conversation based on a referential space extracted from the novel 1Q84 by the Japanese author Haruki Murakami. In this mise-en-scène she impersonates The Tunnel. The traffic, cars, bikers, pedestrians outside will accompany us on our travel through the tunnel.

Elejan van der Velde – The Machinist
The main focus of his essay ‘In the momentum of the vestige’, written while participating in the program Studio For Immediate Spaces at the Sandberg Institute, is the creation of a typology for visible traces. His concernment with traces in domestic spaces, developed while working as a cleaner for elderly people, is characteristic. His work is not only effecting daily live and his surroundings, it is also open to their influences. His appreciation for Annee Grøtte Vikens work is the rudiment for his presence at the Show. He brings Annee’s work to existence through the power of storytelling and performance. Elejan is the Machinist!

Tim Breukers & Tim Breukers
His majestical sculptures look like monuments of consumer culture, rich and heavy. It almost feels like a desecration, the way he handles them, using them as activity toys. Playing with them, not shielding them from the influences of the public or gravity or the weather. Every unintentional alteration is embraced. His performances are like his sculptures: whimsical, they excel in absurd mental leaps. Tim Breukers invited Tim Breukers, the vigorous right-back defender of Heracles Almelo. They were the intervention artists of the evening.

Made possible through the kind support of Amsterdams Fonds voor de Kunst and Pakhuis de Zwijger.

The Mirror and Lamp Show
Jagtlust, Leeuwenlaan 42 ‘s-Graveland
29 maart – 3 mei 2015

Deze lente verblijven we op buitenplaats Jagtlust te ‘s-Graveland. Het huis, de tuin en de voormalige bewoners fonkelen van de romantische beginselen en ook het gedachtegoed van de huidige eigenaar, Vereniging Natuurmonumenten komt voort uit de romantiek.
De titel van de tentoonstelling refereert aan het boek van M.H. Abrams, waarin hij beschrijft dat de geest tot aan de romantiek vooral werd gezien als een spiegel van de werkelijkheid, maar dat dan de geest ontluikt, een lamp wordt, een licht dat schijnt over de wereld.

Vrijdag 24 april: Na Zonsondergang
20.00 uur: Tijdens de tentoonstelling The Mirror and Lamp Show op Jagtlust organiseert Suns and Stars Exhibitions samen met Richtje Reinsma en Natuurmonumenten: Na zonsondergang. Filosoof en literatuurwetenschapper Emma de Vries leidt ons rond in de wereld van de brievenliefde. In tijden van online ontmoetingen en digitaal daten lijkt brievenschrijven een nodeloos trage, bewerkelijke en ondoelmatige vorm van hofmakerij. Toch maakt de brief een herleving door. Emma ontmaskert de mythen die aan deze ontwikkeling ten grondslag liggen en wijst op de kracht van het geschreven woord in de hedendaagse minnezucht.
Jagtlust en The Mirror and Lamp Show vormen een uitgelezen omgeving voor dit betoog over de waarden en onwaarheden van de brievenliefde. Na afloop van de voordracht is er ruimschoots tijd voor een rondgang door het huis, voor steelse ontmoetingen met kunstenaars en een bezoek aan de dampende absinthbar van Merijn Bolink in de kelder, waar men elkaar heimelijk briefjes toe kan schuiven.

Emma de Vries studeerde literatuurwetenschappen en wijsbegeerte in Amsterdam, Granada en Leuven. Momenteel werkt zij aan de Universiteit Leiden aan een proefschrift over de relatie tussen hedendaagse briefpraktijken en hun techno-culturele omgeving. Aanmelden kan via Natuurmonumenten.

Open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00
voor meer informatie: Marjoca de Greef +31 (0)6 16610195 mdg@tondeboer.nl

Met: Tim Breukers, Ruth van Beek, Caro Bensca, José Miguel Biscaya, Bonno van Doorn, Eli Content, Sibylle Eimermacher, Berndnaut Smilde, Rozemarijn Westerink, Paul de Reus, Richtje Reinsma, Pieter Jan Kerstens, Merijn Bolink, Maartje Folkeringa, Lotte Geeven, Ellen Mandemaker, Linda Nieuwstad, Daniëlle van Ark, Annegret Kellner, Sjoerd Tim, Eva Spierenburg, Gijs Frieling, Roosmarijn Schoonewelle, Ralph de Jongh, Hanna Mattes, Ionika Aalders, Charlott Markus, Lisa Couwenbergh, Micho Dimitrov, Martijn Hesseling, Reinier Lagendijk, Sander van Deurzen, Petra Noordkamp, Antoinette Nausikaä en Lucas Lenglet.
Met dank aan Natuurmonumenten voor haar medewerking en gastvrije ontvangst.

> De Volkskrant, 3/4/15: De Voorhoede van De Kunst.
> NRC Handelsblad, 2/4/15

The Mirror and Lamp Show
Jagtlust, Leeuwenlaan 42 ‘s-Graveland
March 29 – May 3, 2015

In Spring 2015 we stayed at the historic country house ‘Jagtlust’. The house, the garden and the former inhabitants are imbued with the Romantic principles. The ideological values of the present owner, Natuurmonumenten, are also derived from Romanticism. The title of the exhibition refers to M.H. Abrams’ book about Romantic Theory and the Critical Tradition. “Until the Romantic era, the mind was like a mirror, reflecting the real world. For the Romantics it was more like a lamp, the light of the artist’s inner soul poured out to illuminate the world”. Here lies the origin of the conflict caused by Romantic notions of authenticity and artistic genius.

Every Thursday, Friday, Saturday and Sunday from 13h00 till 18h00
Open on Easter Sunday, closed on Easter Monday
More information: Marjoca de Greef +31 (0)6 16610195 mdg@tondeboer.nl

With: Tim Breukers, Ruth van Beek, Caro Bensca, José Miguel Biscaya, Bonno van Doorn, Eli Content, Sibylle Eimermacher, Berndnaut Smilde, Rozemarijn Westerink, Paul de Reus, Richtje Reinsma, Pieter Jan Kerstens, Merijn Bolink, Maartje Folkeringa, Lotte Geeven, Ellen Mandemaker, Linda Nieuwstad, Daniëlle van Ark, Annegret Kellner, Sjoerd Tim, Eva Spierenburg, Gijs Frieling, Roosmarijn Schoonewelle, Ralph de Jongh, Hanna Mattes, Ionika Aalders, Charlott Markus, Lisa Couwenbergh, Micho Dimitrov, Martijn Hesseling, Reinier Lagendijk, Sander van Deurzen, Petra Noordkamp, Antoinette Nausikaä and Lucas Lenglet.
Made possible through the kind support of Natuurmonumenten.

The Daylight Show
Landgoed Zonnestraal, Hilversum
oktober/november 2014

Sanatorium Landgoed Zonnestraal werd gebouwd door de Nederlandse architect Jan Duiker in samenwerking met zijn compagnon Bernard Bijvoet en ingenieur Jan Gerko Wiebenga en is nu genomineerd voor de werelderfgoed lijst van Unesco. Het lichte en open complex, midden in het Loosdrechtse bos, bood onderdak aan The Daylight Show. In de zonnige kamers met openslaande deuren naar buiten, waar vroeger tuberculose patiënten aan hun herstel werkten, toonden 24 kunstenaars hun werk: Gijs Assmann, Tim Breukers, Merijn Bolink, Griet Dobbels, Bonno van Doorn, Lotte Geeven, Maartje Folkeringa, Remy Jungerman, Caro Bensca, Eli Content, Jóhanna Kristbjörg Sigurðardóttir, Joris Kuipers, Bastienne Kramer, Ellen Mandemaker, Emmeline de Mooij, Richtje Reinsma, Paul de Reus, Tamara van San, Berndnaut Smilde, Elejan van der Velde, Marije Vermeulen, Peter Vink, Rozemarijn Westerink en Marjolijn de Wit

The Daylight Show
Landgoed Zonnestraal, Hilversum
October/November 2014

We were invited to stay at the Dresselhuyspaviljoen on the Estate Zonnestraal, in the middle of the forest. This beautiful complex, built by the Dutch architect Jan Duiker and now nominated for the World Heritage List of UNESCO, hosted ‘The Daylight Show’. We invited 24 artists to immerse themselves in the powerful presence of the building and to each take over one of the rooms. We made use of the lucent design of Duiker and decided not to use artificial light. With Gijs Assmann, Tim Breukers, Merijn Bolink, Griet Dobbels, Bonno van Doorn, Lotte Geeven, Maartje Folkeringa, Remy Jungerman, Caro Bensca, Eli Content, Jóhanna Kristbjörg Sigurðardóttir, Joris Kuipers, Bastienne Kramer, Ellen Mandemaker, Emmeline de Mooij, Richtje Reinsma, Paul de Reus, Tamara van San, Berndnaut Smilde, Elejan van der Velde, Marije Vermeulen, Peter Vink, Rozemarijn Westerink and Marjolijn de Wit

Gasten van de Familie Bolink
Heuvellaan, Hilversum
januari/februari 2014

Een succesvolle pilot: Gasten van de familie Bolink, een groepstentoonstelling in een privéhuis in Hilversum, bleek de prelude voor Suns and Stars Exhibitions, met Richtje Reinsma, Marisa Rappard, Maartje Folkeringa, Roosmarijn Schoonewelle, Ellen Mandemaker, Rozemarijn Westerink, Caro Bensca, Merijn Bolink, Tim Breukers, Ionika Aalders, Pieter Jan Kerstens en Paul de Reus.

Gasten van de Familie Bolink
Heuvellaan, Hilversum
January/February 2014

A successful pilot, Gasten van de familie Bolink, a group exhibition in a villa in Hilversum, proved to be the overture for Suns and Stars Exhibitions. With Richtje Reinsma, Marisa Rappard, Maartje Folkeringa, Roosmarijn Schoonewelle, Ellen Mandemaker, Rozemarijn Westerink, Caro Bensca, Merijn Bolink, Tim Breukers, Ionika Aalders, Pieter Jan Kerstens and Paul de Reus.