Suns and Stars
In the pause of a gesture there might be an echo #2
live in puntWG
 
The Suns and Stars program of 2021-2022 is developed from the practices of Sarah van Lamsweerde, Aram Lee, Richtje Reinsma, Anastasija Pandilovska and Marjoca de Greef.
Het Suns and Stars programma van 2021-2022 wordt ontwikkeld vanuit de praktijken van Sarah van Lamsweerde, Aram Lee, Richtje Reinsma, Anastasija Pandilovska en Marjoca de Greef.
September 3 - 5, 2021
Suns and Stars at puntWG
Wg-Plein, 1054 DM Amsterdam
 
Suns and Stars at puntWG

Representation of the projects by Aram Lee, Sarah van Lamsweerde, Anastasija Pandilovska and Richtje Reinsma. Image design Anastasija Pandilovska

 
These artists, artist/curator and curator are interested in a relational artisthood. They develop their work in collaborations rather than in an independent and autonomous space. In other words, their creative process depends on interaction. It does not mean that we all work on a unified project. We work from an individual starting point, in which we can deploy and use each other's expertise. There are many mutual links, such as the focus on a multi-sensorial experience, by touching, smelling, listening and tasting. This sensory sensitivity becomes concrete in the relationship to the object. We are all capable of having a mature relationship with objects: Aram explores what a (professional) touch and a (strange) environment does to an object; how the habit of collecting and a colonial past alienates objects. Sarah also feels the need to touch objects. She and her guide, Leroy de Böck, who is visually impaired, are searching for objects in the darkness of archives and collections. Anastasija allows the conditions of the space to become part of her composition, and explores how moulding matter can become a communal gesture. And Richtje addresses objects in terms of their manipulative behavior, she suspects "that objects instruct her on a daily basis, and some do so in a particularly forceful way." Finally, Marjoca is interested in material culture and how relational qualities of objects influence situations and events.

From 3 untill 5 September, we collectively show four performative works in the beautiful place of puntWG.


Deze kunstenaars, kunstenaar/curator en curator zijn alle vijf geïnteresseerd in een relationeel kunstenaarschap. Zij ontwikkelen hun werk veeleer in samenwerkingen dan in een onafhankelijke en autonome ruimte. Anders gezegd, hun maakproces is afhankelijk van interactie. Dit betekent niet dat we allemaal aan een eenduidig gedefinieerd project of binnen een vastgesteld kader werken. We werken vanuit een eigen uitgangspunt, waarbij we elkaars (des)kundigheid kunnen inzetten en gebruiken. Er zijn veel onderlinge raakvlakken, zoals de focus op een multisensoriële ervaring, door te tasten, ruiken, luisteren en proeven. Deze zintuiglijke gevoeligheid wordt concreet in de relatie tot het object. We zijn allemaal in staat om een volwassen relatie te hebben met objecten: Aram onderzoekt wat de (professionele) aanraking en een (vreemde) omgeving doen met een object. Hoe de gewoonte van verzamelen, in combinatie met een koloniaal verleden, objecten vervreemd van de zin van hun bestaan. Ook Sarah voelt de noodzaak om objecten aan te raken. Samen met haar visueel beperkte gids Leroy de Böck zoekt zij op de tast naar objecten in het donker van archieven en collecties. Anastasija peilt de reacties van materialen op bijvoorbeeld weersomstandigheden en hoe deze reacties dan weer invloed hebben op de gemoedstoestand van burgers in de publieke ruimte. En Richtje spreekt objecten aan op hun manipulatieve gedrag, zij vermoedt "dat voorwerpen haar dagelijks instrueren, en sommige zelfs bijzonder krachtig". Tot slot, is Marjoca geïnteresseerd in materiële cultuur en hoe relationele kwaliteiten van objecten situaties en gebeurtenissen beïnvloeden.• Friday, 3 September Opening Night 19:30 – 21:30
14:00 – 17:30 Exhibition
19:30 Opening Performance Night
20:30 Vragen? by Richtje Reinsma
• Saturday, 4 September
14:00 – 17:30 Exhibition
18:00 – 21:30 Performance Night
18:00 Sightless Seeing #5: Black Box
by Sarah van Lamsweerde and Leroy de Böck
19:00 Sightless Seeing #5: Black Box
by Sarah van Lamsweerde and Leroy de Böck
20:00 Façade_Override_Façade
by Anastasija Pandilovska
• Sunday, 5 September
14:00 – 17:30 Exhibition
14:00 Listening to a taxidermied bird
"In Korean Wilds and Villages" (20 min)
by Aram Lee

15:00 Vragen? by Richtje Reinsma
• Due to the Covid measures the maximum visitor capacity for the performances is limited.
To reserve a seat please RSVP at:
info@sunsandstars.nl