Suns and Stars
Resonance of a Breathing Bowl
 
An evening programme in collaboration with Filmhuis Cavia to celebrate the book launch of Resonance of a Breathing Bowl.
Een avondprogramma ter gelegenheid van de boekpresentatie van Resonance of a Breathing Bowl in samenwerking met Filmhuis Cavia.
Friday, 30th June 2023, 20:00
Suns and Stars at Filmhuis Cavia
 
In the pause of a gesture there might be an echo

Last Things, 2023, 50min, 16mm digital transfer, Deborah Startman. Image courtesy of the artist.

In the pause of a gesture there might be an echo

Sourdough Economy, How can fermentation help us rethink economic relations? by Giulia Bellinetti and Marente van der Valk. Image courtesy by Marente van der Valk.

In the pause of a gesture there might be an echo

Resonance of a breathing Bowl, booklaunch, lecture, film night and drinks.

In the pause of a gesture there might be an echo

불의 시 (The Poem of Fire), 10m55s, 2015, single-channel video, stereo sound, HD, colour, Sojung Jun. Image courtesy of the artist.

In the pause of a gesture there might be an echo

Something Red, 6m28s, 2010 single channel video, 2.1channel sound HD, 16:9, 6m28s, Sojung Jun. Image courtesy of the artist.

 
On the occasion of the launch of the publication Resonance of a Breathing Bowl, Suns and Stars cordially invites you to an evening organised in collaboration with Filmhuis Cavia, Sojung Jun, Giulia Bellinetti, Marente van der Valk, Deborah Startman, Hyeisoo Kim, Marjoca de Greef and Anastasija Pandilovska.


Programme
Welcoming words from the Cavia community by Hyeisoo Kim

Introduction of the project Resonance of a Breathing Bowl by Anastasija Pandilovska

Screening of Poem of Fire (11 min, 2015) and Something Red (6.5 min, 2010) by Sojung Jun

Sourdough Economy. How to think more-than-capitalist economies through fermentation? presentation by Giulia Bellinetti and Marente van der Valk (Nature Research and Food Lab, Jan Van Eyck Academy)

Break

Screening of Last Things (50 min, 2023) by Deborah Startman

Drinks and informal conversations

Resonance of a Breathing Bowl
The publication Resonance of a Breathing Bowl sprouted from the ongoing research regarding Onggi earthenware – the unassuming household object that escapes from becoming a mere commodity – and the fermentation processes practised in the Korean Peninsula. Guided by Sojung Jun's artistic practice, her short films Poem of Fire (2015) and Something Red (2010), and by the voices of non-human and human beings, the film-script-like book is a way to engage in thinking about how we can instill the knowledge of a breathing bowl and fermentation processes to teach us about becoming bodies that recognize the value of being absorptive and receptive. Insisting that the publication Resonance of a Breathing Bowl is but an invitation for a further study with and through others, during this evening we will engage in an ongoing mode of thinking about worlds of matters touching, matters talking and collaborative forms of world-making.

불의 시 The Poem of Fire
We open the evening with the work that started the curatorial research project Resonance of a Breathing Bowl. The video work 불의 시 (The Poem of Fire) by Sojung Jun is an aperture which places us amid voices of matters, allowing us to listen to the intimate interconnectedness of the fire, the clay, the wind, and Onggijang Hyun Bae Lee in the process of making Onggi. As we hear the sound of clay spinning between the fingers of the Onggijang, a voice says: “Everything’s among the contradiction of waiting for a coincidence”.

Something Red
In Something Red, we enter a kimchi factory where a voice guides us between a "new familiarity" and “old unfamiliarity”. Sojung explores the concerns of factory workers about the industrialisation of tradition and their attentiveness to imbue their product with care which gives taste to the kimchi.

Sourdough Economy. How to think more-than-capitalist economies through fermentation?
Giulia Bellinetti and Marente van der Valk, in a joint lecture, share their reflections on how natural fermentation processes can inspire us to rethink social and economic relations in an ecological sense. What would happen if we reframe economy as a concept related to dynamic processes of livelihood-making, rather than as a purely human framework legitimising extractive, profit-driven relations? Bellinetti and van der Valk invite us on a collective journey through our minds and taste buds, to explore these questions and related works of fellow artists.

Last Things
Lastly, we step into a space that is in part cosmogeny and cosmology. Drawing from thinkers who urge to decentralise humankind and human reason, Deborah Startman proposes a pluralist vision of evolution, where imagining prehistory is inseparable from envisioning the future. The film Last Things animates to rethink the concepts of being and non-being. Because “in the end, it’s particles that remain.”

Resonance of a Breathing Bowl is developed in the context of the Arts Joint Fund Programme initiated by DutchCulture and Arts Council Korea - ARKO on the occasion of the 60th anniversary of the diplomatic relations between The Netherlands and South Korea. Resonance of a Breathing Bowl is made possible with the generous support from the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in South Korea and DutchCulture and Filmhuis Cavia.
Ter gelegenheid van de presentatie van de drietalige ( 한국어, Engels en Nederlands) publicatie Resonance of a Breathing Bowl organiseert Suns and Stars in samenwerking met Filmhuis Cavia een avond met medewerking van Sojung Jun, Giulia Bellinetti, Marente van der Valk, Deborah Startman, Hyeisoo Kim, Anastasija Pandilovska en Marjoca de Greef. Tijdens het programma zal Engels als brugtaal gebruikt worden.

Programma
Welkom in de Cavia-gemeenschap door Hyeisoo Kim

Korte introductie van het project Resonance of a Breathing Bowl door Anastasija Pandilovska

Vertoning van Poem of Fire (10m55s, 2015) en Something Red (6m28s, 2010), twee korte films van Sojung Jun

Sourdough Economy. How to think more-than-capitalist economies through fermentation?, een presentatie door Giulia Bellinetti, coördinator van Nature Research (Jan van Eyck Academie) en Marente van der Valk , kunstenaar en coördinator van het Food Lab (Jan van Eyck Academie).

Pauze

Vertoning van Last Things (50 min, 2023) een film van Deborah Startman

Napraten met een drankje

Resonance of a Breathing Bowl
De publicatie Resonance of a Breathing Bowl is voortgekomen uit een langlopend onderzoek naar Onggi, met als startpunt de kunstenaarspraktijk en de twee vertoonde films van Sojung Jun. Onggi zijn onmisbaar in veel Koreaanse huishoudens. Ze zijn de basis voor het fermenteren van eten, een vorm van conserveren die wijdverbreid wordt toegepast op het Koreaanse schiereiland. De onopvallende huishoudelijke potten vertegenwoordigen een manier van leven, binnen en buiten de pot. Begeleid door stemmen van niet-mensen en mensen, is het boek een soort filmscript, een vertelling over hoe een ademende pot en het fermentatieproces ons kunnen leren om lichamen te worden die kunnen absorberen en daarmee de waarde kennen van ontvankelijkheid. De publicatie Resonance of a Breathing Bowl is geen eindresultaat, maar een uitnodiging voor verder onderzoek met en door anderen. Het is een kennismaking met een gemeenschap van dingen die elkaar vinden en raken, die zich met elkaar verhouden om gezamenlijke werelden te vormen.

불의 시 Poem of Fire
We beginnen de avond in Cavia met het werk dat aan de basis lag van het curatoriële onderzoeksproject Resonance of a Breathing Bowl. 불의 시 (Het gedicht van vuur) brengt ons binnen hoorafstand van het vuur, de klei, de wind en Onggijang Hyun Bae Lee tijdens het maken van Onggi. Luisterend naar de Koreaanse woorden en de uitingen van de intieme onderlinge verbondenheid van de protagonisten, horen we de klei zingen, draaiend tussen de vingers van de Onggijang.

Something Red
Tijdens de eerste beelden van de tweede film van de avond van Sojung Jun, Something Red (Iets Roods), worden we een kimchifabriek binnengeleid met de woorden: het "nieuwe bekende" en het "oude ongekende." In haar film toont Sojung de zorgvuldige aandacht van de fabrieksarbeiders voor de traditie van het kimchi maken. Ze laat zien hoe de fabrieksarbeiders hun best doen om de traditie en de smaak van kimchi een nieuw leven te geven in een geïndustrialiseerde omgeving, door de koolbladeren met liefdevolle zorg te omringen.

Sourdough Economy. How to think more-than-capitalist economies through fermentation?
Giulia Bellinetti en Marente van der Valk bespreken in een performatieve lezing hoe natuurlijke gistingsprocessen ons kunnen inspireren om sociale en economische relaties ecologisch te herdefiniëren. Wat gebeurt er als we onze economische systemen hervormen en we ons laten leiden door de dynamische processen van duurzame leefvormen? Als ons economisch handelen niet wordt gedreven vanuit een puur menselijk kader en door het op winst gerichte denken dat toe-eigening en vernietiging legitimeert? Giulia en Marente nodigen ons uit deel te nemen aan een collectieve reis, om via de smaakpapillen en met verbeeldingskracht deze vragen en verwante werken van collega-kunstenaars te onderzoeken.

Last Things
Ten slotte betreden we het terrein van de kosmogonie (bestudeert het ontstaan van het universum) en de kosmologie (bestudeert de structuur en de evolutie van het universum). Aan de hand van denkers die de mens niet als de maat der dingen beschouwen, ontvouwt Deborah Startman in haar film Last Things een pluralistische visie op de evolutie, waarbij de verbeelding van de prehistorie onlosmakelijk verbonden is met de verbeelding van de toekomst. Last Things vertelt een ecologisch verhaal over ‘zijn’ en ‘niet-zijn’ en stelt de scheidslijn tussen leven en dood ter discussie, want “in the end, it’s particles that remain.”

Resonance of a Breathing Bowl is ontwikkeld in het kader van het Arts Joint Fund Programme, een gezamenlijk programma van DutchCulture en Arts Council Korea - ARKO ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van diplomatieke betrekkingen tussen Zuid-Korea en Nederland. Resonance of a Breathing Bowl is mede mogelijk gemaakt door de genereuze steun van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Zuid-Korea, DutchCulture en Filmhuis Cavia.
Resonance of a Breathing Bowl
Buy the book here!

Price: 15,00 euro / 15 000 won

Authors
Sojung Jun
– point of departure and interviewee
Anastasija Pandilovska
– author of the narrative and interviewer
Hyeisoo Kim
– translation to Korean, and to English in Part 4
Marjoca de Greef
– translation to Dutch

Project Management
Marjoca de Greef and Anastasija Pandilovska

Production and Design
Anastasija Pandilovska

ISBN: 978-90-9037141-2
Pages: 96 pages inside
Size : 165 x 235 mm
Self-published by Suns and Stars,
Amsterdam, 2023