Suns and Stars
Sightless Seeing #5: Rehearsing the Archive
 
“To prepare your senses for what you might experience here, I propose a little exercise. Place both hands on your ears. Spread your fingers a bit so you can still hear me. Close your eyes and drop your head slightly backwards, as if an invisible someone behind you is supporting your head …” (excerpt from the performance script)
"Om je zintuigen voor te bereiden op wat je hier zou kunnen meemaken, stel ik een kleine oefening voor. Leg beide handen op je oren. Spreid je vingers een beetje zodat je me nog steeds kunt horen. Sluit je ogen en laat je hoofd iets naar achteren vallen, alsof er een onzichtbaar iemand achter je staat ... die je hoofd ondersteunt ..." (excerpt uit het script)
June 1 - July 1, 2020
Suns and Stars
at Pakhuis de Zwijger,
part of Unlocked/Reconnected
 
Sightless Seeing #5: Rehearsing the Archive

Sightless Seeing #5: Rehearsing the Archive

Sightless Seeing #5: Rehearsing the Archive

Sightless Seeing #5: Rehearsing the Archive

Sightless Seeing #5: Rehearsing the Archive

Sightless Seeing #5: Rehearsing the Archive

 
Sightless Seeing #5: Rehearsing the Archive is a preparation for the performative tour Sightless Seeing #5: The Tin Collection. It is a practice in progress which would have been performed live during the opening of the process exhibition The spread of a crack is halted by a hole. The cancellation of the opening and the public rehearsal provoked this new video by Sarah van Lamsweerde, which is now part of the collective Sightless Seeing Project. Sightless Seeing #5: The Tin Collection was developed during a research period in the former Theatre Institute Nederland (TIN) Collection which is stored in the IWO book depot in Amsterdam Zuid-Oost. Performer and dancer Leroy de Böck was going to guide small groups into the dark depot. In March 2020, not just the opening of the exhibition but also the Sightless performances in the IWO book depot were canceled. Once the depot is reopened and it is deemed safe to gather in small groups again, we intend to present Sightless Seeing #5: The Tin Collection in real life.
In the meantime, Leroy and Sarah have been rehearsing the tour with a scale model of the depot. In the video, Sightless Seeing #5: Rehearsing the Archive, the scale model is being explored, refurnished, and marked with tactile arrows and braille numbers. Leroy rehearses the text and demonstrates one of the exercises created to prepare the visitors’ senses for time travel in the depot.

The TIN-collection was once housed in a monumental Herengracht canal-house, which was forced to close as a result of severe cuts to cultural budgets in the Netherlands in 2011. The TIN-collection contains more than half a million artifacts and documents. In 2012, the Allard Pierson Museum took the collection under its wings and is now contemplating how to present parts of this collection to the public again.

Suns and Stars presents Sightless Seeing #5: Rehearsing the Archive in the context of the collective exhibition Unlocked/Reconnected.

"The relaunch of public cultural life will be a meaningful moment for many of us. We will celebrate it as an expression of joy and solidarity, a moment to reflect on the past and anticipate the future."

Unlocked/Reconnected is an initiative of Dürst Britt & Mayhew, Den Haag and tegenboschvanvreden, Amsterdam
Sightless Seeing #5: Rehearsing the Archive is de voorbereiding op de performatieve tour Sightless Seeing #5: The Tin Collection. Het is een praktijk in uitvoering die live zou zijn uitgevoerd tijdens de opening van de tentoonstelling The spread of a crack is halted by a hole. De afgelasting van de opening en de publieke repetitie maakte ruimte voor deze nieuwe video van Sarah van Lamsweerde, die nu deel uitmaakt van het Sightless Seeing Project.
Sightless Seeing #5: De Tin Collectie is ontwikkeld in een onderzoeksperiode in de voormalige collectie van het Theater Instituut Nederland (TIN) die is opgeslagen in het IWO-boekendepot in Amsterdam Zuid-Oost. De danser en performer Leroy de Böck zou kleine groepjes bezoekers het donkere depot binnenleiden. In maart 2020 werd niet alleen de opening van de tentoonstelling, maar ook de Sightless performances in het IWO-boekendepot geannuleerd. Zodra het depot weer open is en het veilig wordt geacht om in kleine groepjes te verzamelen, willen we Sightless Seeing #5: The Tin Collection in real life presenteren.
Ondertussen hebben Leroy en Sarah de rondleiding gerepeteerd met een plattegrond van het depot. In de video Sightless Seeing #5: Rehearsing the Archive wordt het schaalmodel verkend en gemarkeerd met tactiele pijltjes en braille nummers. Leroy repeteert de tekst en demonstreert een oefening om de zintuigen van de bezoekers voor te bereiden op de tijdreizen in het depot.

De TIN-collectie was ooit ondergebracht in een monumentaal grachtenpand aan de Herengracht, dat in 2011 moest sluiten als gevolg van forse bezuinigingen op de cultuurbudgetten in Nederland. De theater collectie bevat meer dan een half miljoen artefacten en documenten. In 2012 heeft het Allard Pierson Museum de collectie onder haar vleugels genomen en beraadt zich nu op een manier om onderdelen van deze collectie weer aan het publiek te presenteren.

Suns and Stars presenteert Sightless Seeing #5: Rehearsing the Archive in de context van de collective tentoonstelling Unlocked/Reconnected.
"De herstart van het openbare culturele leven zal voor velen van ons een betekenisvol moment zijn. Wij menen dat het goed is om dit moment niet ongemerkt voorbij te laten gaan en er een speciale gebeurtenis van te maken: een uitdrukking van blijdschap, verbondenheid en vooral van solidariteit, een uitdrukking ook van reflectie op de afgelopen periode en tegelijk van een op de toekomst gerichte blik".
Unlocked/Reconnected is een initiatief van Dürst Britt & Mayhew, Den Haag en tegenboschvanvreden, Amsterdam
Suns and Stars
at Pakhuis de Zwijger,
Piet Heinkade 179
1019 HC Amsterdam